EPC (=Energie Prestatiecertificaat)

...of kortweg EPC is een gevolg van een Europese richtlijn (2002/91/EG) en vermeld dat zowel voor nieuwbouwwoningen (zie EPB), als verkoop en verhuur van bestaande woningen en bestaande grote gebouwen een energiecertificaat moet opgesteld worden. Het certificaat voor residentiŽle wooneenheden dient door een erkende energiedeskundige type A te worden opgemaakt, met behulp van een door het VEA (Vlaams Energie Agentschap) ter beschikking gestelde software en aan de hand van een te volgen inspectieprotocol.

    Eigen initiatief
U dient als eigenaar zelf het initiatief te nemen bij verkoop of verhuur van uw woning, appartement, studio, studentenkamer... om een energieprestatiecertificaat te laten opstellen. Vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden op de markt dient het certificaat beschikbaar te zijn. Dit heeft als doel om kandidaat koper en -huurder te informeren over hoe energiezuinig het te kopen of te huren wooneenheid of gebouw is en onrechtstreeks om eigenaars van minder energiezuinige gebouwen aan te moedigen om enkele energiebesparende investeringen uit te voeren.

    Verkoop woning
Bij de verkoop van de woning zal u het EPC voorleggen aan de kandidaat-kopers en het originele bezorgen bij de effectieve verkoop dat in bijlage zal gevoegd worden aan de Authentieke Akte.

    Verhuur woning
Bij verhuur zal u als eigenaar op eenvoudig verzoek van de kandidaat-huurder een geldig EPC kunnen voorleggen. Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst zal aan de huurder een kopie van een geldig energieprestatiecertificaat worden overgemaakt. Een kopie zal eveneens bijgevoegd worden bij de registratie van de huurovereenkomst.

    Wat is de inhoud van een energieprestatiecertificaat?
Het energieprestatiecertificaat zal informeren over de energetische toestand van de woning. Hierdoor zullen kandidaat kopers/huurders aan de hand van het "kengetal" verschillende gebouwen met elkaar kunnen vergelijken en de energiezuinigheid van een woning inschatten.

Het kengetal wordt berekend op basis van de eigenschappen van de gebouwschillen en vaste technische installaties. Uw verbruikersgedrag wordt niet meegerekend.

Naast de score worden ook een aantal energiebesparende maatregelen geformuleerd die op een kosteneffectieve manier tot energiebesparing zullen leiden. Bekijk een een voorbeeld certificaat (Voorbeeldcertificaat.PDF)

    Geldig tot..
Een energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig! Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht of verhuurd wordt, binnen deze termijn van 10 jaar, moet geen nieuw EPC voor verkoop of verhuur opgemaakt worden. Indien de woning recent werd gebouwd zodat reeds een energieprestatiecertificaat bij bouw beschikbaar is, moet geen EPC voor verkoop en verhuur van woongebouwen opgemaakt worden zolang het EPC voor nieuwbouw geldig is (eveneens 10 jaar). Indien u echter aanpassingen of uitbreidingswerkzaamheden uitvoerde die een stedenbouwkundige vergunning eisen, zal een aanvullend certificaat opgesteld moeten worden.